Etisk policy

Booklive arbejder aktivt for at sikre kvaliteten af vores medlemmer ud fra et etisk perspektiv.

Gennem et tæt samarbejde med en række branche- og interesseorganisationer kender vi
vores samarbejdspartneres tilhørsforhold og kan kræve organisationernes retningslinjer overholdt.

Har du en holdning til en behandling, kan du kontakte os på info@booklive.dk